Jak otworzyć biuro detektywistyczne?

Jak otworzyć biuro detektywistyczne

Jak otworzyć biuro detektywistyczne krok po kroku

Na polskim rynku działa obecnie około trzech tysięcy detektywów. Nie każdy z nich posiada swoje biuro detektywistyczne, niektórzy po prostu pracują u innych detektywów – przedsiębiorców. Praca jako prywatny detektyw to bez dwóch zdań bardzo interesująca propozycja, która z roku na rok budzi coraz to większe zainteresowanie. Dzisiaj więc o tym jak otworzyć biuro detektywistyczne.

Wymagania formalne aby otworzyć agencję detektywistyczną


Musisz wiedzieć, że samo posiadanie licencji nie jest wystarczające, aby pracować na własny rachunek, prowadząc własne biuro detektywistyczne. Posiadając licencję możesz tylko świadczyć usługi detektywistyczne pracując u przedsiębiorcy, który posiada firmę oraz Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych. Jak go uzyskać i założyć własne biuro?
Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej. Wpisu należy dokonać przed rozpoczęciem działalności, ponieważ prowadzenie usług detektywistycznych bez wpisu podlega przepisom karnym.

Co więc należy zrobić aby uzyskać Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych?

Aby założyć działalność gospodarczą i uzyskać Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, należy spełniać wszystkie wymagania związane z wykonywaniem zawodu detektywa oraz posiadać licencję.
W pierwszej kolejności musimy posiadać założoną firmę. Do nas należy wybór w jakiej formie będzie ona prowadzona np. jednoosobowa działalność gospodarcza czy też spółka.
Składamy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji trzy dokumenty, tj.
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych
Oświadczenie o zgodności i kompletności danych oraz o spełnieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
Dowód zapłaty opłaty skarbowej, która obecnie wynosi 616 zł.

Po dostarczeniu dokumentów zostaje wykonane formalne i merytoryczne sprawdzenie wniosku. W przypadku braków formalnych we wniosku, MSWiA wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie brakujących elementów wniosku (zgodnie z art. 64 § 2 KPA – co najmniej 7 dni).
W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu co najmniej 7 dni zgodnie z art. 64 § 2 KPA, wniosek pozostaje bez rozpoznania. W przypadku braku dowodu wniesienia opłaty skarbowej następuje zwrot wniosku.

Jeżeli wszystko poszło dobrze, następuje wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych.

Kiedy mogę dostać decyzję odmowną?

Jeżeli coś poszło źle, MSWiA przekazuje decyzję o odmowie wpisu. Może tak być jeżeli przyślemy do Ministerstwa niekompletne dokumenty i na jego wniosek ich nie uzupełnimy, nie dostarczymy dowodu wpłaty, lub też po prostu za wpis nie zapłacimy. Nie są to jednak jedyne sytuacje, w których możemy dostać decyzję odmowną, dostaniemy ją także wtedy gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,
2) przedsiębiorcę wykreślono z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych z przyczyny złożenia wraz z wnioskiem oświadczenia niezgodnie ze stanem faktycznym, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

Ile to wszystko trwa aby założyć agencję detektywistyczną?

Ministerstwo wpisze cię do rejestru w ciągu 7 dni od dnia, w którym otrzyma twój kompletny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
Pamiętaj, że możesz też rozpocząć działalność, jeśli:
ministerstwo nie wpisze Ciebie do rejestru w ciągu 7 dni, a od daty otrzymania twojego wniosku upłynęło przynajmniej 14 dni;
ministerstwo nie wpisze ciebie do rejestru po tym, jak dostaniesz wezwanie do uzupełnienia wniosku, a od daty dostarczenia przez ciebie brakujących danych minie przynajmniej 14 dni.

Jakie dane zostaną umieszczone we Wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych?

Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:
1) data wniosku o wpis do rejestru,
2) firma przedsiębiorcy, jego siedziba i adres,
3) dane osób uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorcy, ze wskazaniem osób posiadających licencje, o których mowa w art. 15 pkt 1, oraz numer licencji,
4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy,
5) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
6) adres stałego miejsca wykonywania działalności,
7) data dokonania wpisu do rejestru,
8) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika dokonującego wpisu do rejestru oraz jego czytelny podpis.

Mam wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych. Czy to wszystko aby przyjąć pierwsze zlecenie?

Nie. Pozostała jeszcze jedna, bardzo ważna sprawa do załatwienia. Na szczęście to już tylko szybka formalność, choć kosztowna. Musisz obowiązkowo wykupić polisę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie przewidziane jest dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, którzy są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.

Do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa obliguje nas rozporządzenie Ministra Finansów. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje w terminie 6 miesięcy od daty wydania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych. Jeżeli więc jutro zamierzamy podpisać pierwszy usługę detektywistyczną, najpóźniej dzisiaj musimy wykupić ubezpieczenie. Jeżeli nie mamy pewności, że jutro zdobędziemy klienta, możemy trochę tę decyzję odwlec, aby poczekać z kosztem ubezpieczenia. Jak wspomniałem, nie wolno nam jednak przekroczyć 6 miesięcy. Moje ubezpieczenie właśnie się kończy i będę je lada dzień opłacał. Koszt mojego ubezpieczenia w styczniu 2020 r wynosi 650 zł.

Jak otworzyć biuro detektywistyczne – czy to już wszystko?

Wiele ludzi pyta mnie jak otworzyć biuro detektywistyczne – mam nadzieje, że udało mi się odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście mówiąc o minimalnym podstawach, ponieważ z formalnego punktu widzenia to już wszystko, co musisz zrobić, aby założyć własne biuro detektywistyczne. Procedura nie jest trudna, nie jest ona także długotrwała. Tak na prawdę najważniejsze dopiero przed Tobą. Najwyższa pora podjąć decyzję, gdzie będzie mieścić się siedziba Twojego biura, jaki musisz zakupić sprzęt oraz w jaki sposób się reklamować, aby dotrzeć do swoich pierwszych klientów. Życzę Ci powodzenia, a w razie problemów – zapraszam do zadawania pytań!

NEWSLETTER

Zostaw swój adres email, a otrzymasz darmowy ebook o narzędziach pracy detektywa. Zero spamu. Informacje o nowych artykułach prosto na Twój e-mail.

Leave a Reply

17 − 13 =