Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

Czy warto walczyć o rozwód z orzeczeniem o winie?

Nie ma co ukrywać, duża część zleceń agencji detektywistycznych to zbieranie materiałów dowodowych na potrzeby rozwodu. Skuteczny prywatny detektyw może bardzo ułatwić postępowanie sądowe, zbierając potrzebne dowody na winę małżonka. Aby sąd wydał wyrok rozwodowy, musi zostać wykazany trwały, zupełny rozpad pożycia. Kończąc postępowanie rozwodowe sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę.

Sąd może orzec wyrok rozwodowy w trzech wariantach:

  1. Bez orzekania o winie.
  2. Z orzeczeniem winy jednego z małżonków, gdy drugi zostaje niewinny.
  3. Z orzeczeniem winy obojga małżonków.


Jeżeli oboje małżonkowie zgodnie zwrócą się do sądu o nieorzekanie o winie, tak też się stanie. Ważne jest jednak, aby obie strony były na to zdecydowane, ponieważ jeżeli jeden z małżonków się sprzeciwi, sąd będzie musiał ustalić, kto ponosi winę. Postępowanie rozwodowe zakończy się orzeczeniem winy jednego z małżonków lub ich obojga.

Co należy zrobić, aby szybko przejść postępowanie rozwodowe?


Przede wszystkim wspólnie i zgodnie zwrócić się do sądu o nieorzekanie o winie. Wszystkie sprawy między sobą można ustalić poza budynkiem sądu.

Czy da się przekonać partnera do rozwodu bez batalii w sądzie?


Małżeństwa często decydują się na ten krok, gdy jedna ze stron zdobędzie dowody winy na drugą i chcą uniknąć „prania brudów” w sądzie. Spisują swoje zobowiązania, ustalając je między sobą, a w sądzie proponują gotowe porozumienie, które najczęściej jest akceptowane. W tej sytuacji rola prywatnego detektywa ma niebagatelne znaczenie, ponieważ może dostarczyć niezbędnych dowodów, które przyspieszą negocjacje pomiędzy małżonkami.

Dlaczego tak się dzieje?
Często jeden z partnerów, widząc raport prywatnego detektywa oraz zgromadzony materiał dowodowy, decyduje się, że poza sądem spełni wszystkie wymagania swojego małżonka. Taka decyzja często spowodowana jest troską o dobre imię jednej ze stron, która nie chce, aby materiał dowodowy przedstawił ją w złym świetle oraz naruszył wizerunek kreowany w społeczeństwie lub mediach społecznościowych.
Warto pamiętać, że w toku postępowania sądowego, aż do momentu uzyskania prawomocnego wyroku, strony mogą zmienić swoje stanowisko. Zatem nawet jeżeli Twój małżonek na początku zgodził się na Twoje warunki, zawsze może zmienić zdanie.

Kiedy sąd nie wyrazi zgody na rozwód?


Sąd może oddalić żądanie rozwodu, jeśli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka. W sytuacji gdy para posiada dzieci, decyzję przede wszystkim będzie determinować troska o ich bezpieczeństwo. Sąd oddali możliwość rozwodu także, jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, na przykład małżonek jest ciężko chory i nie można go pozostawić samemu sobie. Warto również wiedzieć, że rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek, który jest wyłącznie winny rozpadowi małżeństwa – wtedy na rozwód zgodę musi wyrazić małżonek, który jest niewinny.

Rozwód z orzeczeniem o winie – czy warto?


W tego typu sprawach postępowanie dowodowe zazwyczaj jest bardzo skomplikowane. Należy ustalić okoliczności, które wpłynęły na trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Jeżeli posiadamy odpowiednie dowody, a nasz małżonek nie chce załatwić polubownie sprawy, należy konsekwentnie walczyć o swoje.

Co zyskujemy, gdy sąd orzeknie wyłączną winę małżonka?

  • Alimenty – niewinny małżonek może pozwać swojego, już byłego, partnera, a ten będzie przez sąd zobligowany do wypłaty na jego rzecz alimentów. Zdarza się, że nawet dożywotnio. W tym wypadku niewinny małżonek nie będzie musiał nawet udowadniać, że żyje w niedostatku, wystarczy, że poziom jego życia po rozwodzie spadnie (szerzej piszę o tym tutaj).
  • Opieka nad dziećmi – wbrew powszechnej opinii orzeczenie o winie nie ma bezpośredniego wpływu na powierzenie opieki nad dziećmi. Jednak w przeważającej większości spraw sąd opiekę pozostawia niewinnemu rozpadu małżeństwa partnerowi. Bardzo rzadko zdarza się, że opiekę otrzymuje osoba winna rozpadowi małżeństwa (szerzej piszemy o tym tutaj).
  • Korzystniejszy podział majątku – ma to jednak tylko pośredni wpływ. Jeżeli rozwód kończy się orzeczeniem o winie jednego z małżonków, masz szansę na otrzymanie większej części majątku niż tylko podział pół na pół, należy jednak udowodnić, że druga osoba w sposób nierówny przyczyniła się do jego powstania lub go trwoniła, na przykład na kochankę/a. Liczne wyroki Sądu Najwyższego jasno wskazują, że podział majątku po rozwodzie nie może zostać przeprowadzony w sposób niekorzystny dla niewinnego małżonka (szerzej piszemy o tym tutaj).
  • Koszty postępowania sądowego – jako osoba wygrana nie musisz martwić się o koszty sprawy w sądzie; osoba winna rozpadowi małżeństwa będzie zobowiązana je ponieść.
  • Moralne zwycięstwo – nie jest to oczywisty argument. Jednak może mieć znaczenie dla własnego poczucia wartości czy też opinii rodziny lub przyjaciół.


Jak widać, zdecydowanie jest o co walczyć. Należy konsekwentnie dbać o swoje szczęście i bezpieczeństwo. Warto rozważyć współpracę z prywatnym detektywem. Pomoże on zebrać niezbędne dowody, które możesz zaprezentować w sądzie w postaci raportu z jego działań.

NEWSLETTER

Zostaw swój adres email, a otrzymasz darmowy ebook o narzędziach pracy detektywa. Zero spamu. Informacje o nowych artykułach prosto na Twój e-mail.

Leave a Reply

20 + osiem =