Kurs detektywistyczny

Kurs detektywistyczny

Kurs detektywistyczny to obecnie jedyny warunek poza ustawowymi wymaganiami, aby zostać prywatnym detektywem. Znaczne ułatwienie dla osób, którym marzyło się wykonywanie zawodu detektywa wprowadziła tzw. ustawa deregulacyjna obowiązująca od stycznia 2014 r. Jej najważniejszym elementem dla przyszłych detektywów jest fakt, że zniosła egzamin państwowy, który wcześniej był wymogiem, aby otrzymać licencję detektywa. Egzamin ten do łatwych nie należał i trzeba było się do niego odpowiednio przygotować, żeby zdać go przed specjalną komisją, w skład której wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Policji, Sądu i Prokuratury oraz organizacji zawodowych zrzeszających detektywów.

Kurs detektywistyczny zmiana rozporządzenia w 2021 roku

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa, w pierwszej połowie 2021 roku wprowadzono pewne zmiany. Dotyczą one przede wszystkim:

Wcześniej szkolenia można było przeprowadzać tylko i wyłącznie stacjonarnie. Obecnie szkolenia przeprowadza się w formie stacjonarnej, także z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nie może to jednak być tylko kurs online, który został wcześniej nagrany i jedynie udostępnia się go kursantowi. Szkoła musi zapewnić kurs detektywistyczny, który będzie interaktywny, czyli umożliwiający kontakt w razie np. wątpliwości lub pytań.
Egzamin końcowy nie może odbyć się w formie online. Mówi o tym zapis: Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik.
Tematyka związana z ochroną danych osobowych została zaktualizowana i dotyczy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych a nie tej z roku 1997.

Kurs detektywistyczny – ustawowo wymagana tematyka

Podstawowy Kurs detektywistyczny trwa łącznie co najmniej 50 godzin zajęć edukacyjnych i podzielony jest na cztery tematy. Są nimi:

Ochrona danych osobowych

1.Pojęcie danych osobowych.
2.Organy ochrony danych osobowych.
3.Zasady przetwarzania danych osobowych.
4.Zasady prowadzenia zbiorów danych osobowych.
5.Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Ochrona informacji niejawnych

1.Pojęcie informacji niejawnych.
2.Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.
3.Klasyfikacja informacji niejawnych.
4.Zasady ochrony informacji niejawnych.
5.Dostęp do informacji niejawnych.
6.Zasady przetwarzania informacji niejawnych.
7.Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.

Prawa i obowiązki detektywa

1.Ustawowe uprawnienia detektywa.
2.Obowiązki detektywa.
3.Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa.

Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

1.Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
2.Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych.
3.Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.
4.Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.
5.Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
6.Rejestr działalności regulowanej i jego forma.
7.Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przez obywateli Unii Europejskiej.
8.Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej.

Rozszerzony kurs dla nowych detektywów

Powyżej opisany kurs to podstawowe, ustawowe minimum, które każda szkoła musi spełnić, aby nie mieć problemów w razie kontroli. Jest on zazwyczaj wykonywany w sposób jak najtańszy, aby cena kursu była konkurencyjna i wynosiła mniej niż 1000 zł. Jest to dobra opcja, jeżeli komuś brakuje tylko „papieru”. Jeżeli jednak chce nauczyć się czegoś więcej, powinien rozważyć poszukania zaawansowanych kursów doskonalących dla detektywów. Taki kurs powinien być ukierunkowany na praktyczne podejście do tematyki pracy detektywa, czego brakuje w kursie podstawowym. W mojej ocenie tego typu kurs powinien zawierać przede wszystkim:

  • Praktyczne aspekty pracy prywatnego detektywa
  • Dobór odpowiedniego sprzętu
  • Techniki i rodzaje obserwacji
  • Szkolenie z zakresu pozyskiwania informacji techniką białego wywiadu
  • Naukę sporządzania odpowiedniej dokumentacji z przeprowadzonych czynności detektywistycznych
  • Naukę komunikacji z klientem

Oczywiście powyższe zagadnienia to moje sugestie, które pochodzą z praktycznego doświadczenia. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby każdy z tematów realizowany był oddzielnie, lub zawierał dodatkowe elementy. Prywatny detektyw, który już pracuje w zawodzie, sam na bazie swojego doświadczenia może określić, w jakich aspektach potrzebuje szkolenia i rozwoju.

Prywatny detektyw radzi

Wiele osób pyta mnie co robić dalej po kursie. Czy założyć własną agencją detektywistyczną czy też szukać pracy u kogoś? Nie ma na to jednej, satysfakcjonującej odpowiedzi. Bez dwóch zdań, sam podstawowy kurs detektywistyczny i określone w nim wymagania nijak mają się do przygotowania prywatnego detektywa do wykonywanego przez niego zawodu. Jest to jeden z tych zawodów, gdzie bez doświadczenia i zdobycia wiedzy praktycznej, będzie nam bardzo trudno samemu skutecznie działać, choć nie jest to oczywiście niemożliwe.

NEWSLETTER

Zostaw swój adres email, a otrzymasz darmowy ebook o narzędziach pracy detektywa. Zero spamu. Informacje o nowych artykułach prosto na Twój e-mail.

Leave a Reply

9 − 8 =