Jak zostać prywatnym detektywem

Jak zostać prywatnym detektywem

Dzisiejszy wpis będzie o tym o tym, jak zostać prywatnym detektywem. Jeżeli jesteś na początku swojej przygody z branżą, mam nadzieję, że informacje zawarte w tym artykule pozwolą Ci na łatwiejszy start.
Wpis ten będzie dotyczył wyłącznie tego, jakie wymagania formalne należy spełnić oraz co zrobić, aby otrzymać wymarzone uprawnienia prywatnego detektywa. Chyba jednak każdy kolega z branży zgodzi się ze mną, że ustawowe wymagania pozwalające na zostanie prywatnym śledczym są zbyt łagodne, przez co na rynku pojawia się coraz więcej amatorów nieznających podstawowych zagadnień prawa.


Chciałbym być dobrze zrozumiany – nie nazywam amatorem osoby, która dopiero co otrzymała licencję; wiadomo, każdy kiedyś zaczynał. I nikt nie jest nieomylny. Chodzi mi jednak o osoby, które wymagane szkolenie zrobiły po łebkach, a egzamin wewnętrzny w prywatnej szkole był dla nich jedynie formalnością.


W każdym razie warto znać swoje ograniczenia, aby zagwarantować jakość świadczonych usług na odpowiednim poziomie. Prywatny detektyw musi też bardzo dobrze znać prawo, bo jest to zawód, który bez wątpienia balansuje na jego krawędzi.

Wymagania formalne kandydatów na prywatnych detektywów


Zgodnie z Ustawą o usługach detektywistycznych z 6 lipca 2001 r. przed kandydatami stawia się następujące wymagania:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju UE.
 2. Wiek – minimum 21 lat.
 3. Wykształcenie – minimum średnie.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Brak skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Brak toczących się postępowań o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Nie zostać zwolnionym dyscyplinarnie ze służb w ciągu ostatnich 5 lat.
 8. Pozytywna opinia komendanta powiatowego policji.
 9. Zdolność psychiczna do wykonywania zawodu.
 10. Odbyte szkolenie, którego zakres szerzej opisuje przedmiotowa ustawa.

Ile kosztuje zostanie prywatnym detektywem


Koszty nie są małe. Poniżej pełna kalkulacja.

 • Kurs na licencję detektywa – średnia cena dobrego, merytorycznego kursu to około 2000 zł.
 • Badania lekarskie – badanie psychiatryczne oraz psychologiczne to około 300 zł.
 • Opłata za wydanie licencji detektywa – w wysokości 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Kwotę tę poda Ci policjant w WPA. W połowie 2019 r. jest to około 2600 zł.

Suma to około 4900 zł. Zdecydowanie nie jest to niska kwota, a nie braliśmy jeszcze pod uwagę kosztów pobocznych, takich jak dojazd na kurs, zrobienie zdjęć do licencji itp.

Jak zostać prywatnym detektywem – krok po kroku


Jeżeli podjąłeś decyzję, że chcesz zostać prywatnym detektywem, zapoznaj się z powyższymi wymaganiami formalnymi, aby nie okazało się, że przeszedłeś wszystkie etapy, a na końcu policja odrzuciła Twoje podanie, ponieważ np. jesteś zbyt młody lub byłeś karany. Zakładam jednak, że to już masz sprawdzone. Co dalej?

Kurs na licencję detektywa


Pierwszym krokiem jest znalezienie dobrego ośrodka szkoleniowego. Podkreślam – dobrego. Nie szukaj miejsca, które ktoś Ci polecił, bo na zajęcia nie trzeba chodzić, wystarczy kurs opłacić i na samym końcu podpisać się na liście. Jeżeli już za to płacisz, postaraj się wybrać dobre szkolenie i wynieść z niego jak najwięcej dla siebie. Im więcej dowiesz się podczas nauki, tym prościej będzie Ci w życiu zawodowym prywatnego detektywa.

Co powinien zawierać kurs na licencję detektywa?


Ochrona danych osobowych – wszystko, co związane z gromadzeniem oraz przetwarzaniem danych osobowych. Oraz odpowiedzialność karna detektywa.


Ochrona informacji niejawnych – wszystko, co związane z pojęciem, zakresem, klasyfikacją, ochroną, dostępem oraz zasadą ich przetwarzania. Oraz odpowiedzialność karna detektywa.


Prawa i obowiązki detektywa – omówienie ustawowych uprawnień i obowiązków detektywa. A także oczywiście jego odpowiedzialność karna w tym zakresie.


Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. W tym dziale powinny być zawarte wszystkie informacje, jakie będą Ci potrzebne, gdy będziesz chciał prowadzić swoje biuro detektywistyczne.


Cztery powyższe aspekty to ustawowe minimum, z którymi należy się dogłębnie zapoznać, aby móc tytułować się prywatnym detektywem. Spójrz na nie jeszcze raz i zobacz, co cały czas się powtarza. W każdym dziale będziesz zapoznawany z odpowiedzialnością karną, musisz wiedzieć, na co możesz sobie pozwolić, a co może zaprowadzić Cię przed oblicze Temidy.
Po ukończonym kursie przychodzi czas na egzamin wewnętrzny. Obecnie egzamin taki jest przeprowadzany przez ośrodek szkoleniowy, w którym odbywasz kurs. Kiedyś zdawało się egzamin przed państwową komisją, który wcale nie był taki łatwy. Już wspominałem, co na ten temat sądzę, więc nie będę się powtarzał…
Zakładam z dużą dozą pewności, że zdałeś egzamin. Teraz powinieneś otrzymać dyplom potwierdzający odbyte szkolenie. Co dalej?

Jak zostać prywatnym detektywem – badania


Jak widziałeś, w wymaganiach formalnych jest informacja o posiadaniu zdolności psychicznej do wykonywania zawodu detektywa. Aby ową zdolność potwierdzić, trzeba się wybrać do psychiatry oraz psychologa, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i jeżeli nie mają żadnych zastrzeżeń co do Ciebie, wydadzą Ci odpowiedni kwitek. Oczywiście nie za darmo. Ale koszty poznałeś już wyżej.

Wizyta na WPA Policji – nr 1


Po ukończonym szkoleniu oraz wizycie u lekarzy musisz udać się do Wydziału Postępowań Administracyjnych Policji wybranej komendy wojewódzkiej. Przed tym faktem musisz jednak skompletować niezbędne dokumenty:

 • Kopie obu stron dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo jednego z krajów UE.
 • Dyplom lub świadectwo potwierdzające, że masz przynajmniej średnie wykształcenie.
 • Wniosek o wydanie licencji detektywa.
 • Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. Można je pobrać ze strony policji.
 • Pisemne oświadczenie, iż przeciwko Tobie nie toczy się postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej.
 • Oświadczenie na piśmie, że nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.
 • Pisemne oświadczenie, że nie zostałeś zwolniony dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub innego urzędu administracji publicznej w RP lub innym państwie w okresie ostatnich 5 lat.
 • Zaświadczenie o niekaralności – oryginał.
 • Dwie fotografie o wymiarach 2,5 x 3,5 cm.
 • Zaświadczenie o odbyciu wcześniej wspomnianego szkolenia dla detektywów.
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające posiadanie zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych.

Pamiętaj


Warto wiedzieć, że do każdej składanej kopii powyższych dokumentów musisz przedłożyć oryginał – do wglądu przyjmującego Twoje papiery policjanta. Przybija on wtedy na każdej kopii pieczątkę o zgodności z oryginałem. Każde z powyższych oświadczeń bez problemu odnajdziesz na stronie WPA Policji w zakładce o licencji detektywa.


Gdy policjant odbierze od Ciebie wszystkie dokumenty i nie znajdzie w nich żadnych braków, pozostaje Ci czekać. Machina ruszyła. Teraz do Twojego dzielnicowego wyślą wniosek o sprawdzenie Cię. Zazwyczaj jest tak, że dzielnicowy najpierw sprawdza Cię w rejestrze. Następnie udaje się na Twoje miejsce zamieszkania i pyta o Ciebie. Czasem rozmawia tylko z osobami, z którymi mieszkasz. Zdarza się jednak, że zasięga opinii na Twój temat także u sąsiadów. Nic nadzwyczajnego, zwykły wywiad środowiskowy.


Jeżeli dzielnicowy nie odkrył niczego niepokojącego, pisze raport o braku zastrzeżeń, a komendant powiatowy policji wydaje Ci pozytywną opinię. Gdy w WPA Policji dostają informację, że wszystko jest okej, zazwyczaj dzwonią do Ciebie i mówią o tym. Mogą już zacząć wyrabiać Ci licencję detektywa. Mogą, ale jednak jeszcze tego nie robią. Najpierw musisz wpłacić opłatę za wydanie licencji.

Wizyta na WPA Policji – nr 2


Nadszedł w końcu ten upragniony dzień. Dzwonią do Ciebie z WPA i informują Cię, że Twoja licencja jest już do odebrania wraz z decyzją komendanta o nadanych Ci uprawnieniach. Nie pozostało już nic innego jak odebrać ten kawałek plastiku.


Pamiętaj – to dopiero początek Twojej drogi edukacji, jeżeli chcesz być dobry w tym, co robisz!

NEWSLETTER

Zostaw swój adres email, a otrzymasz darmowy ebook o narzędziach pracy detektywa. Zero spamu. Informacje o nowych artykułach prosto na Twój e-mail.

Leave a Reply

1 + 9 =