Czym jest stalking?

Czym jest stalking?

Stalking – detektyw radzi

Stalking to coraz częstsze zjawisko, którego nigdy nie powinno się bagatelizować. Do mojej agencji detektywistycznej coraz częściej przychodzą osoby, które nie potrafią sobie same poradzić z tym problemem. Jest to bardzo ważny pierwszy krok – uzmysłowienie sobie, że nie można wyrażać zgody na uporczywe nękanie.

Stalking – uporczywe nękanie


Stalking to słowo pochodzące z amerykańskiego słownika i oznacza podchody czy też skradanie się. Stalkingiem w Polsce określa się uporczywe nękanie lub prześladowanie ofiary. Stalking może przybierać wiele form:

 • Za pomocą telefonu – liczne telefony lub SMS-y.
 • Stalking w Internecie – wysyłanie niechcianych wiadomości, podszywanie się pod konta społecznościowe, udostępnianie treści, na których jesteś, bez Twojej zgody.
 • Stalking fizyczny – śledzenie.
 • Działania takie jak nękanie, grożenie, szantażowanie.


O stalkingu mówimy, gdy dochodzi do uporczywego nękania, przez co naruszana jest nasza prywatność lub pogarsza się nasz stan psychiczny. O uporczywości mówimy, gdy stalker dopuszcza się swoich działań wielokrotnie, pomimo tego, że jest to wbrew naszej woli. Pogorszenie stanu psychicznego może być związane z różnymi aspektami, najważniejsze z nich w tym wypadku to poczucie zagrożenia z obawy o siebie czy też osoby najbliższe. Naruszeniem prywatności są takie działania jak:

 • nagrywanie, filmowanie czy też fotografowanie bez naszej zgody
 • upublicznianie wizerunku
 • narzucanie swojej obecności pomimo naszego sprzeciwu
 • przekraczanie bariery bliskości fizycznej czy też psychicznej.

Stalking – kara


Stalking jest przestępstwem i Kodeks karny szczegółowo opisuje, co grozi za tego typu czyny.


§ 1.
Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2.
Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3.
Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4.
Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Jak przeciwdziałać stalkingowi – detektyw radzi


Jeżeli jesteś w tej trudnej sytuacji i nie możesz sobie poradzić z uporczywym nękaniem, musisz podjąć działania, aby uchronić się przed stalkingiem i jego dalszymi, negatywnymi skutkami. Pamiętaj – im szybciej i bardziej zdecydowanie będziesz działać, tym większa szansa, że problem uda się zdusić w zarodku.


Jeżeli czujesz się nękany/a, powinnaś/powinieneś:

 • W pierwszej kolejności wyraźnie oświadczyć osobie, która Cię nęka, aby zaprzestała tego i że nie życzysz sobie jakichkolwiek z nią kontaktów. Jeżeli możesz, udokumentuj to, zbierając dowody (np. nagranie, SMS-y, świadek).
 • Jeżeli dana osoba nie zaprzestanie swoich działań, zbieraj wszystkie dowody świadczące o tym, że Cię nęka. Takimi dowodami mogą być np. SMS-y, listy, maile czy zdjęcie ukazujące, że za Tobą podążą lub znajduje się w Twoim miejscu zamieszkania.
 • Poinformuj swoją rodzinę oraz najbliższych o swoim problemie, aby wiedzieli, z czym się mierzysz, oraz byli z Tobą. Postaraj się nie chodzić nigdzie sama.
 • Postaraj się jak najmniej informacji o sobie udostępniać w Internecie, aby nie ułatwiać działań stalkerowi.
 • Idź na policję lub złóż wniosek o zakaz nękania w sądzie cywilnym.


Najważniejsze jest, aby w sytuacji stalkingu pamiętać o nieignorowaniu i niebagatelizowaniu problemu, ponieważ stalker brak reakcji może traktować jako zachętę do dalszego działania. Pamiętaj – najważniejsze jest Twoje bezpieczeństwo.
Miej na uwadze ważną kwestię: nie ma znaczenia, czy zachowanie stalkera związane jest z miłością, czy wręcz przeciwnie – nienawiścią wobec Ciebie. Poczucie stanu zagrożenia może wystąpić u Ciebie w każdej sytuacji, niezależnie od tego, jakie są cele stalkera.

Stalking – jak może pomóc detektyw


Jeżeli czujesz, że nie zdołasz sama poradzić sobie z problemem, zachęcam Cię do skontaktowania się z prywatnym detektywem. Nawet jeżeli nie zdecydujesz się na jego usługę, na pewno doradzi jakieś rozwiązanie. Jeżeli zatrudnisz do pomocy detektywa, będzie mógł ofiarować Ci ją na dwa sposoby. Po pierwsze zapewni Ci ochronę fizyczną przed zagrożeniem ze strony stalkera, a po drugie zbierze wszystkie niezbędne dowody potrzebne, aby złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i skutecznie wywalczyć zakaz zbliżania się stalkera do Ciebie. Niestety bez dowodów szanse na uzyskanie zakazu zbliżania się w sądzie mogą być niewielkie.

NEWSLETTER

Zostaw swój adres email, a otrzymasz darmowy ebook o narzędziach pracy detektywa. Zero spamu. Informacje o nowych artykułach prosto na Twój e-mail.

Leave a Reply

10 − 9 =